Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 23 a druhý člen poměru je o devatenáct menší než první člen poměru

   23 : 4
   23 . 4
   23 : 19
   23 . 19

 2. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet všech polí a počet neobsazených polí v poměru 64 : 8

   12
   64
   8
   56

 3. Zapiš poměr, ve kterém druhý člen poměru je 36 a první člen poměru je šestkrát menší než druhý člen poměru

   6 . 36
   6 : 36
   36 . 6
   36 : 6

 4. Rozšiř poměr 2 : 1 pěti

   10 : 5
   5 : 10
   2 : 5
   10 : 1

 5. Zkrať poměr 3 : 6 třemi

   1 : 2
   1 : 6
   2 : 1
   3 : 2

 6. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 2 a druhý člen poměru je o 7 větší než první člen poměru

   2 : 9
   2 . 9
   2 . 7
   2 : 7

 7. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   2 . 6
   6 . 2
   6 : 2
   2 : 6

 8. Rozšiř poměr 3 : 4 pěti

   3 : 20
   15 : 4
   15 : 20
   20 : 15

 9. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči obvod čtverce, který má délku strany 11 m

   88 m
   22 m
   5,5 m
   44 m

 10. Zkrať poměr 30 : 12 třemi

   4 : 10
   10 : 12
   30 : 4
   10 : 4

© 2010- 2015 FoXprofi.com