Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Poměr dvacet tři ku stu

   100 : 23
   23 : 100
   23 . 100
   100 . 23

 2. Rozšiř poměr 10 : 2 pěti

   50 : 2
   2 : 10
   10 : 10
   50 : 10

 3. Zapiš poměr obsahu jedné stěny a povrchu krychle

   1 : 5
   1 : 4
   1 : 6
   1 . 6

 4. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 23 a druhý člen poměru je o devatenáct menší než první člen poměru

   23 . 4
   23 : 4
   23 : 19
   23 . 19

 5. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   4 : 6
   4 . 6
   6 : 4
   6 . 4

 6. Zapiš převrácený poměr k poměru 234 : 5

   5 : 234
   234 : (-5)
   5 : (-234)
   (-234) : (-5)

 7. Zkrať poměr 30 : 12 třemi

   4 : 10
   30 : 4
   10 : 4
   10 : 12

 8. Urči, které číslo musí být na místě otazníku, aby se poměry rovnaly: 2 : 6 = ? : 3

   12
   3
   2
   1

 9. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči obvod čtverce, který má délku strany 11 m

   88 m
   5,5 m
   22 m
   44 m

 10. Poměr tři ku pěti

   5 . 3
   3 . 5
   5 : 3
   3 : 5

© 2010- 2015 FoXprofi.com