Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Poměr dvacet tři ku stu

   100 : 23
   100 . 23
   23 . 100
   23 : 100

 2. Urči, které číslo musí být na místě otazníku, aby se poměry rovnaly: 2 : 6 = ? : 3

   12
   3
   1
   2

 3. Zapiš převrácený poměr k poměru 234 : 5

   (-234) : (-5)
   5 : (-234)
   5 : 234
   234 : (-5)

 4. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   2 : 6
   6 : 2
   6 . 2
   2 . 6

 5. Zkrať poměr 30 : 12 třemi

   4 : 10
   10 : 4
   30 : 4
   10 : 12

 6. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči délku strany čtverce, který má obvod 36 km

   144 km
   78 km
   18 km
   9 km

 7. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 2 a druhý člen poměru je o 7 větší než první člen poměru

   2 . 9
   2 . 7
   2 : 7
   2 : 9

 8. Zapiš poměr 9 : 15 v základním tvaru

   5 : 3
   3 : 5
   3 : 3
   9 : 3

 9. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet všech polí v poměru 5 : 64

   5
   15
   59
   10

 10. Zapiš poměr, ve kterém druhý člen poměru je 36 a první člen poměru je šestkrát menší než druhý člen poměru

   6 . 36
   6 : 36
   36 : 6
   36 . 6

© 2010- 2015 FoXprofi.com