Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Poměr sedm ku deseti

   10 : 7
   10 . 7
   7 .10
   7 : 10

 2. Zapiš převrácený poměr k poměru 13 : 11

   -13 : (-11)
   11 : 13
   13 : (-11)
   -13 : 11

 3. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči délku strany čtverce, který má obvod 36 km

   9 km
   78 km
   18 km
   144 km

 4. Zkrať poměr 3 : 6 třemi

   2 : 1
   1 : 2
   3 : 2
   1 : 6

 5. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet neobsazených polí v poměru 28 : 36

   64
   28
   8
   36

 6. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   6 : 4
   4 . 6
   4 : 6
   6 . 4

 7. Poměr dvacet tři ku stu

   100 . 23
   23 . 100
   100 : 23
   23 : 100

 8. Zkrať poměr 30 : 12 třemi

   30 : 4
   4 : 10
   10 : 12
   10 : 4

 9. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 4 a druhý člen poměru je 3

   3 . 4
   3 : 4
   4 : 3
   4 . 3

 10. Zapiš poměr obsahu jedné stěny a povrchu krychle

   1 . 6
   1 : 5
   1 : 6
   1 : 4

© 2010- 2015 FoXprofi.com