Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   4 : 6
   6 : 4
   4 . 6
   6 . 4

 2. Urči, které číslo musí být na místě otazníku, aby se poměry rovnaly: 2 : 6 = ? : 3

   1
   3
   2
   12

 3. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 7 a druhý člen poměru je dvakrát větší než první člen poměru

   7 . 2
   7 : 14
   7 . 14
   7 : 2

 4. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   2 : 6
   6 : 2
   2 . 6
   6 . 2

 5. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 23 a druhý člen poměru je o devatenáct menší než první člen poměru

   23 . 19
   23 . 4
   23 : 19
   23 : 4

 6. Zapiš poměr obsahu jedné stěny a povrchu krychle

   1 : 5
   1 : 4
   1 : 6
   1 . 6

 7. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet všech polí a počet neobsazených polí v poměru 64 : 8

   12
   64
   8
   56

 8. Rozšiř poměr 2 : 1 pěti

   10 : 5
   2 : 5
   10 : 1
   5 : 10

 9. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 4 a druhý člen poměru je 3

   4 : 3
   4 . 3
   3 : 4
   3 . 4

 10. Zapiš převrácený poměr k poměru 13 : 11

   -13 : (-11)
   13 : (-11)
   -13 : 11
   11 : 13

© 2010- 2014 FoXprofi.com