Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Zapiš převrácený poměr k poměru 15,3 : 0,5

   -15,3 : 0,5
   15,3 : (-0,5)
   0,5 : 15,3
   -0,5 : (-15,3)

 2. Zkrať poměr 99 : 333 třemi

   99 : 111
   33 : 111
   111 : 33
   33 : 333

 3. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 2 a druhý člen poměru je o 7 větší než první člen poměru

   2 . 9
   2 . 7
   2 : 7
   2 : 9

 4. Zapiš převrácený poměr k poměru 234 : 5

   5 : (-234)
   234 : (-5)
   (-234) : (-5)
   5 : 234

 5. Urči, které číslo musí být na místě otazníku, aby se poměry rovnaly: 2 : 6 = ? : 3

   2
   12
   3
   1

 6. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči délku strany čtverce, který má obvod 36 km

   144 km
   78 km
   9 km
   18 km

 7. Zapiš poměr obsahu jedné stěny a povrchu krychle

   1 : 6
   1 . 6
   1 : 5
   1 : 4

 8. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   6 . 4
   4 . 6
   4 : 6
   6 : 4

 9. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet všech polí v poměru 5 : 64

   10
   5
   59
   15

 10. Rozšiř poměr 10 : 2 pěti

   10 : 10
   50 : 10
   50 : 2
   2 : 10

© 2010- 2016 FoXprofi.com