Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Zapiš poměr obsahu jedné stěny a povrchu krychle

   1 : 5
   1 : 6
   1 . 6
   1 : 4

 2. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 7 a druhý člen poměru je dvakrát větší než první člen poměru

   7 : 2
   7 : 14
   7 . 2
   7 . 14

 3. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 4 a druhý člen poměru je 3

   3 . 4
   3 : 4
   4 : 3
   4 . 3

 4. Zkrať poměr 30 : 12 třemi

   10 : 4
   4 : 10
   30 : 4
   10 : 12

 5. Poměr sedm ku deseti

   7 : 10
   10 : 7
   7 .10
   10 . 7

 6. Zapiš poměr, ve kterém druhý člen poměru je 36 a první člen poměru je šestkrát menší než druhý člen poměru

   6 : 36
   36 : 6
   36 . 6
   6 . 36

 7. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 23 a druhý člen poměru je o devatenáct menší než první člen poměru

   23 : 19
   23 . 4
   23 . 19
   23 : 4

 8. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet všech polí v poměru 5 : 64

   15
   59
   10
   5

 9. Zapiš poměr délky strany a obvodu rovnostranného trojúhelníku

   1 : 2
   1 . 3
   1 : 3
   1 : 4

 10. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet neobsazených polí v poměru 28 : 36

   64
   8
   36
   28

© 2010- 2014 FoXprofi.com