Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Rozšiř poměr 10 : 2 pěti

   10 : 10
   2 : 10
   50 : 2
   50 : 10

 2. Zkrať poměr 99 : 333 třemi

   33 : 333
   111 : 33
   99 : 111
   33 : 111

 3. Zapiš poměr délky strany a obvodu rovnostranného trojúhelníku

   1 : 2
   1 . 3
   1 : 4
   1 : 3

 4. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 7 a druhý člen poměru je dvakrát větší než první člen poměru

   7 : 14
   7 . 2
   7 . 14
   7 : 2

 5. Zapiš převrácený poměr k poměru 8,2 : 4

   4 : (-8,2)
   8,2 : 4
   8,2 : (-4)
   4 : 8,2

 6. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči obvod čtverce, který má délku strany 11 m

   88 m
   22 m
   44 m
   5,5 m

 7. Zapiš převrácený poměr k poměru 15,3 : 0,5

   -0,5 : (-15,3)
   -15,3 : 0,5
   0,5 : 15,3
   15,3 : (-0,5)

 8. Poměr dvacet tři ku stu

   23 : 100
   23 . 100
   100 : 23
   100 . 23

 9. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet všech polí a počet neobsazených polí v poměru 64 : 8

   8
   64
   12
   56

 10. Rozšiř poměr 3 : 4 pěti

   15 : 20
   15 : 4
   20 : 15
   3 : 20

© 2010- 2014 FoXprofi.com