Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči délku strany čtverce, který má obvod 36 km

   78 km
   144 km
   9 km
   18 km

 2. Rozšiř poměr 2 : 1 pěti

   5 : 10
   10 : 1
   10 : 5
   2 : 5

 3. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet všech polí v poměru 5 : 64

   5
   10
   59
   15

 4. Zapiš poměr, ve kterém druhý člen poměru je 36 a první člen poměru je šestkrát menší než druhý člen poměru

   36 . 6
   6 . 36
   36 : 6
   6 : 36

 5. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet neobsazených polí v poměru 28 : 36

   64
   36
   28
   8

 6. Zapiš poměr délky strany a obvodu rovnostranného trojúhelníku

   1 : 3
   1 : 2
   1 : 4
   1 . 3

 7. Urči, které číslo musí být na místě otazníku, aby se poměry rovnaly: 2 : 6 = ? : 3

   12
   1
   2
   3

 8. Poměr sedm ku deseti

   7 : 10
   7 .10
   10 : 7
   10 . 7

 9. Zapiš převrácený poměr k poměru 15,3 : 0,5

   -0,5 : (-15,3)
   -15,3 : 0,5
   15,3 : (-0,5)
   0,5 : 15,3

 10. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet všech polí a počet neobsazených polí v poměru 64 : 8

   12
   8
   64
   56

© 2010- 2014 FoXprofi.com