Školní testy on-line

Základní škola Štěnovice


Zpět na výběr kategorie  |  Zpět na výběr testů

Matematika / 7. ročník / Poměr

Test Poměr_RS

 1. Délka strany čtverce a jeho obvod jsou v poměru 1 : 4. Urči délku strany čtverce, který má obvod 36 km

   18 km
   144 km
   9 km
   78 km

 2. Rozšiř poměr 2 : 1 pěti

   2 : 5
   10 : 5
   10 : 1
   5 : 10

 3. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   6 : 2
   6 . 2
   2 : 6
   2 . 6

 4. Šachovnice má 64 polí. Urči, kolik bys musel na ni musel dát figurek, aby byl počet obsazených polí a počet všech polí v poměru 5 : 64

   10
   5
   15
   59

 5. Rozšiř poměr 3 : 4 pěti

   3 : 20
   20 : 15
   15 : 20
   15 : 4

 6. Zapiš poměr obsahu jedné stěny a povrchu krychle

   1 : 4
   1 : 5
   1 . 6
   1 : 6

 7. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 23 a druhý člen poměru je o devatenáct menší než první člen poměru

   23 . 4
   23 . 19
   23 : 4
   23 : 19

 8. Zapiš poměr, ve kterém první člen poměru je 2 a druhý člen poměru je o 7 větší než první člen poměru

   2 : 9
   2 . 9
   2 : 7
   2 . 7

 9. Rozšiř poměr 10 : 2 pěti

   10 : 10
   50 : 2
   50 : 10
   2 : 10

 10. Zapiš poměr (křížek, kolečko)

   4 : 6
   6 : 4
   4 . 6
   6 . 4

© 2010- 2015 FoXprofi.com