Telefon: +420 377 916 343, e-mail: eko@zsstenovice.cz

Základní škola Štěnovice

Základní škola
Jídelna
Družina

Ceny obědů

Věková skupina Cena
žáci 3 - 6 let 22,- Kč
žáci 7 - 10 let 25,- Kč
žáci 11 - 15 let 27,- Kč
cizí strávníci 56,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Obědy lze odhlašovat na www.strava.cz do 14 hodin předchozího dne.

Rodiče jsou povinni odhlašovat nepřítomné děti z obědů. První den plánované nepřítomnosti ve škole se považuje za pobyt ve škole. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve škole může rodič požádat o stravování do jídlonosičů za plnou cenu (56,- Kč). Je zakázáno, aby dítě v době nemoci docházelo do jídelny.

Partnerská škola Fraus Investice do rozvoje vzdělávání EU peníze školám

Copyright © 2001 - 2018 ZŠ Štěnovice
Všechna práva vyhrazena